Vi søker malerier av Konrad Mägi

Konrad Mägi (1878-1925) er Estlands mest betydningsfulle kunstmaler og i perioden 1908 til 1910 bodde han i Norge. Hans kunst er internasjonalt anerkjent og har vært utstilt i en rekke europeiske land.

Mange av verkene Mägi skapte i Norge er sporløst forsvunnet. Han oppholdt seg hovedsakelig i Oslo og omegn, og malte også i Eidskog. Mägi malte i hovedsak landskapsmalerier: fjell, myrer, skoger. I tillegg malte han noen portretter.

Han signerte arbeidene sine som «KM» eller «KMägi», men det hendte også at han unnlot å signere bildene.

Konrad Mägi-stiftelsen ønsker å komme i kontakt med alle som kan være i besittelse av Konrad Mägi-malerier: info@konradmagi.ee.
Vi ber om at du sender et foto av maleriet, så vil vi i fellesskap prøve å få klarhet i om maleriet kan tilhøre kunstnerskapet til en av Europas fremragende modernister, Konrad Mägi.
Mer om Konrad Mägis liv og verk kan du lese på www.konradmagi.ee

Besøk Konrad Mägi-utstillingen ved Lillehammer Kunstmuseum. Åpent til 2. april.

Norsk landskap
1908-1910 25,4 × 33,2 cm Olje på papir
Enn Kunilas kunstsamling

Vinterlandskap
1908–1910 Olje på lerret 49,5 × 67 cm
Viljandi kunstmuseum

Norsk landskap (Vinterlandskap)
1908–1910 Olje på lerret 48,3 × 59 cm
Estisk kunstmuseum

Norsk landskap
1909 Olje på lerret 67,5 × 95 cm
Estisk kunstmuseum

Norsk landskap
1909 Olje på papp 42,7 × 47,2 cm
Estisk kunstmuseum

Norsk landskap Myrlandskap
1908–1910 Olje på lerret 69 × 76,8 cm
Tartu kunstmuseum

Portrett av norsk jente
1909 Olje på lerret 60,3 × 48,5 cm
Tartu kunstmuseum