Konrad Mägi mälestusmonumendi ideekonkursil anti välja teine ja kolmas koht

Konrad Mägi mälestusmonumendi ideekonkursile esitatud 17 töö hulgast pälvis teise koha kavand „Klaaspärlimäng“ ja kolmanda koha kavand „Konradi pilk“. Esimene koht jäi sobiva töö puudumisel välja andmata.

Teise koha pälvinud kavandi „Klaaspärlimäng“ (autorid Tarmo Ladva ja Uku Põllumaa) puhul tõi žürii esile selle väärikust ja pilkupüüdvust. Lahenduse ambitsioon ei ole olnud asukohas domineerida, vaid mõjuda arusaadavalt ja ümbritseva suhtes lugupidavalt. Teise koha eest premeeritakse kavandi autorit 4000 euroga. Kolmanda koha kavandi „Konradi pilk“ (autorid Kirke Kangro ning Toomas Tammis) puhul hindas žürii selle nüüdisaegset ja ootamatut lahendust värvi ning ruumi kasutamisel, kuid pidas töö teostust hoone ajaloolisel fassaadil pigem komplitseerituks. Kolmanda koha preemia on 3000 eurot. 

 

Teise koha kavand „Klaaspärlimäng“

Kolmanda koha kavand „Konradi pilk“

Žüriiliikme Anne Rudanovski sõnul otsiti eelkõige teost, mille kunstnik on loonud inspireerituna teise kunstniku loomingust ja elust. „Tööde hulgas oli aga enim lahendusi, mis tegelesid pigem hoone dekoreerimise ja illustratsiooni loomisega kui asukoha ja ruumi mõtestamise ning monumentaalkunstile kohaste väljundite otsimisega,“ ütles ta. Viimane vajab Rudanovski hinnangul Eestis tõsist ümbermõtestamist ja edasist pikemat arutelu.
 
Žürii esimees linnaarhitekt Tõnis Arjus täpsustas, et hindajad otsustasid esimest preemiat mitte välja anda, kuna ei leidnud pakutute hulgast Konrad Mägi panuse väärilist realiseeritavat tööd. Ideekonkursi eesmärgiks oli sõlmida võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teose projekteerimiseks hankeleping. Kuna võitjaväärilist tööd ei leitud, jääb leping sõlmimata. „Konrad Mägi SA, Eesti Kujurite Ühendus, Tartu Kunstimuuseum ja Kõrgem Kunstikool Pallas jätkavad linnaga koostööd Konrad Mäe panuse jäädvustamise teemal,“ lausus Arjus.
 
Žüriisse kuulusid linnaarhitekt Tõnis Arjus, Konrad Mägi Sihtasutuse esindaja Enn Kunila, Pallase skulptuuriosakonna juhataja ning Eesti Kujurite Ühenduse esindaja skulptor Anne Rudanovski, Tartu Kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann ning Eesti Kujurite Ühenduse esindaja skulptor Jana Huul.
 
Konrad Mägi mälestusmonumendi ideekonkursiga otsiti lahendust monumendile, mis oleks tema kunagise ateljee ees Raekoja platsil märkinud kunstniku panust Eesti kultuuriruumis.