Konrad Mägi Sihtasutuse stipendium Mareli Reinholdile

Konrad Mägi Sihtasutus on asunud toetama Eesti vanema kunsti uurijaid. Selle nimel asutati stipendium, millega toetatakse magistrante või doktorante, kelle sooviks on teaduslikult uurida Eesti 20. sajandi esimese poole kunstiajalugu. Esimese stipendiumi pälvis Eesti Kunstiakadeemia magistrant Mareli Reinhold. Reinholdi uurimisfookuses on Eesti naiskunstnike tegevus kahe maailmasõja vahel.

Stipendium hõlmab kogu õppeaja ning on 600 eurot kuus. Stipendiumile kandideerimiseks võivad kõik, kelle sooviks on uurida Eesti 20. sajandi esimese poole kunstiajalugu, pöörduda sihtasutuse poole. Eriti oodatud on teaduslikud uuringud Konrad Mägi elu ja loomingu kohta.

Eesti Kunstiakadeemia tervitab väga Konrad Mägi Sihtasutuse algatust, mis on suurepärane näide avaliku ja erasektori koostööst humanitaarvaldkonnas. Eestis on olnud esil pigem tehnika-, IT ja majandusalased uurimistoetused. Konrad Mägi Sihtasutuse ettevõtmine aga näitab veenvalt, et küps paljutahkne ühiskond toimib edukalt siis, kui väärtustatakse ka kultuuri ja selle mõtestamist.

EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on eriti uhke selle üle, et just kunstiteaduse magistrant pälvis sihtasutuse esimese stipendiumi.

Konrad Mägi Sihtasutuse nõukogu esimehe Enn Kunila sõnul on oluline toetada Eesti vanema kunsti uurijaid. “Neid, kes tunneksid oma teadustöös või ka kuraatoritena huvi 20. sajandi esimese poole kunsti vastu, jääb kahetsusväärselt järjest vähemaks,” ütleb Kunila. “On oluline taaselustada huvi selle äärmiselt olulise perioodi vastu Eesti kunstiajaloos.”