Raamatud Konrad Mägist

 

„Konrad Mägi“. 1932
Autor Rudolf Paris

Konrad Mägi õpilase Rudolf Parise poolt avaldatud monograafia sisaldab hulgaliselt allikmaterjale, mida hilisemad uurijad on tsiteerinud Parise monograafia järgi.

 

 

 

„Konrad Mägi“. 1979
Autor Evi Pihlak

Paarkümmend aastat kestnud uurimistegevuse tulemusena valminud teaduslik monograafia on tänaseni kõige põhjalikum Mägi loomingu analüüs. Raamatus on ka võõrkeelsed sünopsised ning palju illustratsioone.

 

 

 

„Konrad Mägi“. 2011
Autor Maie Raitar

Maie Raitari poolt koostatud monograafia on kõige mahukam pildi- ja allikakogum Konrad Mägi kohta. Kaante vahele on koondatud tol hetkel kõigi teadaolnud Mägi maalide reproduktsioonid ning publitseeritud on peaaegu kõik allikmaterjalid Mägi kohta.

 

 

 

„Konrad Mägi“. 2017
 Autor Eero Epner

Teose on tõlkinud inglise keelde Peeter Tammisto, itaalia keelde Daniele Monticelli, prantsuse keelde Jean Pascal Ollivry, soome keelde Jouko Vanhanen.
Konrad Mägi elulooline raamat annab jutustavas stiilis ülevaate kunstniku elust ning loomingust, tutvustades laiemalt kogu 20. sajandi alguse Eesti kultuurielu. Biograafia on varustatud Konrad Mägi elulooliste fotodega ning kümnete maalireproduktsioonidega. Biograafia ilmus 2017. aasta sügisel, tähistamaks Konrad Mägi suure isiknäituse toimumist Roomas Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea muuseumis (10.10.2017-28.01.2018).

 

 

„Konrad Mägi ja tema värvide salakeel“. 2017. Värvi- ja juturaamat
Autor Eero Epner, värvimispildid Jaan Rõõmus

Raamatus „Konrad Mägi ja tema värvide salakeel“ on Eero Epneri kirjutatud südamlikud lood ning Jaan Rõõmuse joonistatud värvimispildid Konrad Mägi maalidest.

 

 

 

Konrad Mägi“. 2017
Autorid Eero Epner ja Arnaldo Colasanti

 
Raamat kaasnes 2017-2018. aastal Roomas Galleria Nazionale d’Arte Moderna muuseumis toimunud Konrad Mägi isikunäitusega

 

 

 

„Konrad Mägi“. 2018
Raamatu autor ja koostaja on Eero Epner

Raamat kaasnes 2018-2019. aastal Kumu kunstimuuseumis toimunud Konrad Mägi isikunäitusega.

 

 

 

 

„Konrad Mägi. La Luce del Nord/ 
The Light of the North“. 2019
Autor Eero Epner

 
Raamat kaasneb 2019-2020. aastal Torinos Musei Realis toimuva Konrad Mägi isikunäitusega.

 

 

 

 

„Konrad Mägi“. 2022
Autor Eero Epner

Peaaegu 600-leheküljeline album annab ülevaate kunstniku loomingust ja mõttemaailmast. Albumisse on koondatud esmakordselt peaaegu kõik praeguseks teadaolevad Konrad Mägi kirjad, mis on varustatud kommentaaridega.

Albumi südames on ligi sada Mägi loomingu kõige olulisemat teost, mis on varustatud saatetekstidega. Nende koostamisel on kasutatud lisaks kunstiajaloolisele võrdlusmaterjalile ka näiteks meteroloogilist andmestikku ja botaanilist analüüsi – ilmateadlaste ja botaanikute abil on püütud täpsemalt määratleda mõningaid Konrad Mägi maalidele iseloomulikke detaile. Lisaks avatakse ajaloolisi, sotsiaalseid, poliitilisi, esteetilisi ja muid kontekste. Täpsustatud on mitmete teoste maalimispaigad.

Loodud on Konrad Mägi teoste täielik register, kus on väikeste reproduktsioonidena ära toodud kõik seni teadaolevad 283 Mägi maali, mis on viimase saja aasta jooksul endast maha jätnud kasvõi ainult mustvalge jälje.

Albumi koostaja on Eero Epner, kujundaja Angelika Schneider.