Raamatud Konrad Mägist

Konrad Mägi. 1932
Autor Rudolf Paris. Tartu: Ed. Roos

Konrad Mägi õpilase Rudolf Parise poolt avaldatud monograafia sisaldab hulgaliselt allikmaterjale, mida hilisemad uurijad on tsiteerinud Parise monograafia järgi.

Konrad Mägi. 1969
Koostaja Tiina Nurk. Tartu Riiklik Kunstimuuseum

Esimene suur Konrad Mägi ülevaatenäitus toimus 1968–1969. aastal Tartu Kunstimuuseumis 90 aastat pärast kunstniku sündi. Mägi oli pärast Teist maailmasõda olnud mõnda aega keelatud autorite nimekirjas, kuid juba alates 1950. aastatest võis tema teoseid eksponeerida. Tegemist on näituse kataloogiga.

Konrad Mägi: 100 aastat sünnist. 1978
Koostaja Mai Levin. Tallinn: Eesti Riiklik Kunstimuuseum

Konrad Mägi 100. sünniaastapäeval toimus mitmeid üritusi. Neist suurim ja olulisim oli ulatuslik Mägi teoste näitus Eesti Kunstimuuseumis. Väljapanek oli väga populaarne ning sellega paralleelselt ilmus lisaks ka Evi Pihlaku põhjalik monograafia.

Konrad Mägi. 1979
Autor Evi Pihlak. Tallinn: Kunst

Paarkümmend aastat kestnud uurimistegevuse tulemusena valminud teaduslik monograafia on tänaseni kõige põhjalikum Mägi loomingu analüüs. Raamatus on ka vene- ja ingliskeelsed sünopsised ning palju illustratsioone.

Konrad Mägi. Kunstnik. Looming. Aeg. 2011
Autorid Maie Raitar, Andres Sööt. Tartu: Ilmamaa

Maie Raitari poolt koostatud monograafia on kõige mahukam pildi- ja allikakogum Konrad Mägi kohta. Kaante vahele on koondatud tol hetkel kõigi teadaolnud Mägi maalide reproduktsioonid ning publitseeritud on peaaegu kõik allikmaterjalid Mägi kohta.

Konrad Mägi. 2017
 Autor Eero Epner. Tallinn: Sperare

Konrad Mägi elulooline raamat annab jutustavas stiilis ülevaate kunstniku elust ning loomingust, tutvustades laiemalt kogu 20. sajandi alguse Eesti kultuurielu. Biograafia on varustatud Konrad Mägi elulooliste fotodega ning kümnete maalireproduktsioonidega. Biograafia ilmus 2017. aasta sügisel, tähistamaks Konrad Mägi suure isiknäituse toimumist Roomas Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea muuseumis (10.10.2017–28.01.2018).

Teose on tõlkinud inglise keelde Peeter Tammisto, itaalia keelde Daniele Monticelli, prantsuse keelde Jean Pascal Ollivry, soome keelde Jouko Vanhanen, norra keelde Øyvind Rangøy.

Konrad Mägi ja tema värvide salakeel. 2017. Värvi- ja juturaamat
Autor Eero Epner, värvimispildid Jaan Rõõmus. Tallinn: Sperare

Raamatus „Konrad Mägi ja tema värvide salakeel“ on Eero Epneri kirjutatud südamlikud lood ning Jaan Rõõmuse joonistatud värvimispildid Konrad Mägi maalidest. Värviraamat on ilmunud ka inglise keeles (tlk Peeter Tammisto), itaalia keeles (tlk Daniele Monticelli), prantsuse keeles (tlk Jean Pascal Ollivry) ja soome keeles (tlk Jouko Vanhanen).

Konrad Mägi. 2017
Autorid Eero Epner ja Arnaldo Colasanti. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum 

Raamat kaasnes 2017–2018. aastal Roomas Galleria Nazionale d’Arte Moderna muuseumis toimunud Konrad Mägi isikunäitusega. Raamat on itaalia ja inglise keeles.

Konrad Mägi. 2018
Raamatu autor ja koostaja on Eero Epner. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum

Raamat kaasnes 2018–2019. aastal Kumu kunstimuuseumis toimunud Konrad Mägi isikunäitusega.

Konrad Mägi. La Luce del Nord/ 
The Light of the North. 2019
Autor Eero Epner. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum

 
Raamat kaasnes 2019–2020. aastal Torinos Musei Realis toimunud Konrad Mägi isikunäitusega. Raamat on itaalia ja inglise keeles.

Konrad Mägi. 2020.
Autor Eero Epner. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum

Eesti Kunstimuuseumi avaldatud raamatus on ära toodud valik Mägi olulisematest teostest ning tema elulugu. Raamat on eesti ja inglise keeles.

Konrad Mägi. The Enigma of Painting. 2021.
Koostaja Pilvi Kalhama. Espoo: EMMA 

Artiklikogumik, kus esmakordselt analüüsivad Konrad Mägi loomingut välismaised uurijad. Artiklid Konrad Mägi teostest ja erinevatest kontekstidest maalide ümber. Raamat anti välja EMMAs (Espoo Museum of Modern Art) 2021.–2022. aastal toimunud ulatusliku Konrad Mägi näituse puhul. Raamat on eraldi soome ja inglise keeles.

Konrad Mägi. 2022
Autor Eero Epner. Tallinn: Sperare

Peaaegu 600-leheküljeline album annab ülevaate kunstniku loomingust ja mõttemaailmast. Albumisse on koondatud esmakordselt peaaegu kõik praeguseks teadaolevad Konrad Mägi kirjad, mis on varustatud kommentaaridega.

Albumi südames on ligi sada Mägi loomingu kõige olulisemat teost, mis on varustatud saatetekstidega. Nende koostamisel on kasutatud lisaks kunstiajaloolisele võrdlusmaterjalile ka näiteks meteroloogilist andmestikku ja botaanilist analüüsi – ilmateadlaste ja botaanikute abil on püütud täpsemalt määratleda mõningaid Konrad Mägi maalidele iseloomulikke detaile. Lisaks avatakse ajaloolisi, sotsiaalseid, poliitilisi, esteetilisi ja muid kontekste. Täpsustatud on mitmete teoste maalimispaigad.

Loodud on Konrad Mägi teoste täielik register, kus on väikeste reproduktsioonidena ära toodud kõik seni teadaolevad 283 Mägi maali, mis on viimase saja aasta jooksul endast maha jätnud kasvõi ainult mustvalge jälje.

Albumi koostaja on Eero Epner, kujundaja Angelika Schneider.

Konrad Mägi. Seninägemata maalid. 2023
Autor Eero Epner. Tallinn: Konrad Mägi Sihtasutus

Konrad Mägi Sihtasutuse üheks eesmärgiks on algusest peale olnud Konrad Mägi (1878–1925) kadunud teoste otsimine. See tegevus ei ole üleliia lihtne. Otsida ei tule mitte üksnes nõelu heinakuhjast, vaid sageli pole isegi teada, kus täpselt heinakuhi asub. Eestis? Venemaal? Rootsis? Austraalias? Palju on segadust, valejälgi, ootamatuid põikeid, kõige enam aga teadmatust – maalid on paraku jätnud endast maha väga vähe dokumentaalseid jälgi.

Viimastel aastatel on sihtasutusel õnnestunud leida kümneid uusi Mägi teoseid, mida seni on peetud kadunuks või mille olemasolust puudus teadmine, mistõttu ei osatud neid ka kadunuks pidada. Raamatus jutustatakse nende maalide kadumiste ja leidmiste lugusid.

Raamat saadab Eesti Rahva Muuseumis 13.10.2023–07.01.2024 toimuvat näitust „Konrad Mägi. Seninägemata maalid“.

Värviline Mägi. Graafiline romaan Konrad Mägist. 2023
Autor Joonas Sildre. Tallinn: Konrad Mägi Sihtasutus

Joonas Sildre mahukas graafiline romaan võtab pildiliselt kokku olulisemad pöördepunktid Konrad Mägi (1878–1925) elus ja loomingus, rõhutades eriti värvi tähtsust Mägi kunstis.

Joonas Sildre käsitleb Konrad Mägit iseenda sisemiste pingete ja otsingute, rahvusvahelise konteksti ning Eesti 20. sajandi esimese poole olustiku võrgustikus.