Naise portree
Download

Naise portree

1918–1921 Õli, lõuend69,8 × 59 cmEesti Kunstimuuseum

Konrad Mägi kunstikriitikust sõber Hanno Kompus on arvanud, et suurepärases portrees on alati sarnasust kujutatud inimesega, kuid portree ei tohi olla vormil põhinev koopia. Olulisem välisest lähedusest on esteetline sarnasus: psüühilise eripära maalimine nõnda, et pilti süvenedes tärkavad vaatajas tundmused ja ta veendub, et just seesugune ongi see kujutatud inimene. Sellise psühholoogilise sügavusega on näiteks Nikolai Triigi maal Mägist. Teosel vaatab vastu üksikute esemetega tühi ruum, mille keskel istub tooli peal Mägi. See tühi ruum loob seose Mägit kimbutava üksindustundega. Tema enda kiretu ja mõneti kössis kehahoiak ning ühtaegu sapine ja kurb pilk viitavad tema kehvale tujule. Viimasele loovad allusioone ka niru tool ja peata naisefiguur, mis on maalitud ruumi seinal olevale pildile.

Mägi pildil „Naise portree“ on samuti rõhuasetus emotsionaalsetel ja karakteersetel aspektidel, kuigi kahtlemata on portreteeritav sarnane paljude teiste Mägi kujutatud naistega. Nii on maalitu näol tegu justkui tüpaažiga. Võib aga eeldada, et tegu ei olegi portreega naisest, kes kunstnikule poseeris. See on hoopis Mägi „minapilt“, fantastiline autoportree. Nimetatud naises on märkimisväärset sarnasust Triigi maalitud Mägiga: näiteks naise kurb ja tülpinud pilk, elujõuetu poos ja stiilne rõivastus (Mägi oli ehe dändi). Naises on psühholoogilises plaanis mägilikkust, kuigi viimast peidab endas ka ümbrus ehk loodus. Mägi kõneles sageli maastikumaalide kaudu nii loodusest saadavast kogemusest kui ka endas peituvatest tunnetest. „Naise portrees“ on nähtav Mägile omased võtted ja loodusmotiivid, millega ta tavapäraselt loob allusioone kehvale tujule. Selles on dünaamika ja staatika kombineerimist, mille abil sugereeritakse vaatajasse samaaegselt melanhoolset seisakut, ängi kui ka ärevust. Staatilisele ja melanhoolsele naisele vastandub mäslev taevas tumedate pilvedega, mis on üks kunstniku juhtmotiive ja ühtviisi nii melanhoolia kui ka ärevuse sümboleid. Teravatipulised mäeahelikud loovad illusiooni liikuvusest, ja ehk isegi tormisest merest. Need dünaamilised sakiliste äärtega pilved ja mäed tekitavad äreva ja sünge tundelaadi. Sügisene värvipalett toetab nõndasamuti rõõmutut emotsioonide maastikku. Sellisena kuulub „Naise portree“ (nagu ka Triigi maal) dekadentsikunsti, kus on keskne afekt ja emotsioon, muuhulgas vastandlike tundmuste põimimine. Rõhuasetus on dekadentsis just vaimsel ja kehalisel koostlagunemisel, mille metafoorsel visualiseerimisel võib kunstnik kõnelda endast pilve, värvi või teise inimese kaudu, kalduda ekstreemsusesse.

Teksti autor Lola Annabel Kass