Theodor Kääriku portree
Download

Theodor Kääriku portree

1915Õli, lõuend68 × 51,5 cmErakogu, Rootsi

Theodor Käärik oli tuntud kui üks Eesti sõjaväele alusepanijatest ning esimene Eesti riigisekretär. Eesti sõjamuuseumi teadurite Leho Lõhmuse ning Toomas Hiio analüüsi kohaselt on käesolev maal valminud ilmselt juba 1915. aasta kevadel. Pildil on nimelt näha, et Käärik kannab lipnikuõlakuid, kuid sama aasta 5. septembril ülendati ta alamleitnandiks. 1915. aasta kevadele ja mitte varasemale ajale viitab omakorda Kääriku käes olev Püha Anna mõõk, mille ta pälvis vastavalt teenistuslehele lahingus ülesnäidatud vapruse eest. Lahingutes osales Käärik küll kuni 1915. aasta 1. juunini, mil ta sai Šuravkovi küla all haavata ning evakueeriti tagalasse, kuid näiteks rinnas oleva Anna IV järgu ordeni „Vapruse eest“ oli ta pälvinud juba sama aasta veebruaris ning võimalik, et samal hetkel sai ta ka mõõga.

Maal on tehtud Viljandis, kus Käärik oli ilmselt külastamas oma kodu. Käärikust valmis sel sessioonil kaks maali: teise tegi Villem Ormisson, kes kirjutas oma maali alla ka kuupäeva, mis viitab 15. aprillile.